• Uuslararası Afet ve Dirençlilik Sempozyumu, 26-28 Haziran